PHÂN ƯU Linh Mục Inhatio Nguyễn Thới Hòa qua đời ở Sài Gòn

Comments
One Response to “PHÂN ƯU Linh Mục Inhatio Nguyễn Thới Hòa qua đời ở Sài Gòn”
  1. nguyenlieu01 says:

    Chân Thành Cảm Tạ Gia đình Ông Bà NGUYỄN LIỆU đã chia sẽ và Cầu Nguyện cho Anh Chúng Tôi Linh Mục Inhatio NGUYỄN THỚI HÒA, Xin Thiên Chúa ban mọi điều An Lành trên Gia đình Ông Bà, Thân Chúc Gia đình Ông Bà Sức Khỏe Tốt, được mọi sự Tốt đẹp, Thân Kính.
    NGUYỄN THỚI HIỆP
    NGUYỄN THỚI TÍN

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 49 other followers

%d bloggers like this: