ĐONG TẤM LÒNG (Tản văn) Nguyễn Ngọc Tư

ĐONG TẤM LÒNG (Tản văn) “Chung quanh người ta nhìn nhau, đo tấm lòng nhau bằng những mệnh giá của tờ giấy lạnh, Chín tránh làm sao khỏi xây xước. Vài nhà trong xóm còn vay nợ để đi đám được rỡ ràng mày mặt, cũng giống có quãng vay mượn mua dàn karaoke hoành … Tiếp tục đọc