Trump dọa đánh thuế xe hơi Châu Âu, leo thang khẩu chiến thương mại

Trump dọa đánh thuế xe hơi Châu Âu, leo thang khẩu chiến thương mại 04/03/2018 Phát biểu mới nhất của tổng thống Mỹ cho thấy ông không chịu lùi bước trước các lợi ích kinh doanh của Mỹ và các đối tác thương mại lo lắng về viễn cảnh một cuộc chiến tranh thương mại. … Tiếp tục đọc