RẰNG THÌ LÀ cvm

RẰNG THÌ LÀ cvm – háo danh rẳng thì là vô tích sự rằng thì là thằng nói phét 42 năm chả làm được cái chó gì ? chỉ là củi đẩy vào trong lòng huyệt rồi ra tro hết chết khỏe re o quê o quán – gió đã xoay chiều chiến tranh đã … Tiếp tục đọc

CÂU ĐỐI CVM & KHANH TƯƠNG

CÂU ĐỐI CVM & KHANH TƯƠNG – mạo là mũ để thì còn đội thì cũ o đội thì thôi đội vào thành quan phủ ” xướng “ – tồn là lồn để thì méo đéo thì tròn o đéo thì thôi đéo vào thì kó kon ” Họa ‘ bản chuyển ngữ theo dạng … Tiếp tục đọc

CÁI THÂN NÔ LỆ khanh tương & chu vương miện

CÁI THÂN NÔ LỆ khanh tương & chu vương miện – ta sinh ra vào năm 1941 đất nước lúc bấy giờ bị nô lệ Thực Dân Pháp đến năm 1945 thì đảo chính Nhật tiếp tục sự nghiệp nô lệ Nhật năm 1947 thì quân đội Tàu Phù qua giải giáp năm 1949 thì … Tiếp tục đọc

CẦU TIÊU cvm

CẦU TIÊU cvm – công cộng là dùng chung cho bá tánh thiên hạ cá nhân là dùng cho 1 người hay cả gia đình y như blog và web là 1 nơi để bọn để bọn xơi bún ốc ăn xí quách & tả pín lù đau bụng ” Tào Tháo đuổi “ xả … Tiếp tục đọc

THÁC Chu Vương Miện & CKH

THÁC Chu Vương Miện & CKH – đứng dưới chân thành Đồ Bàn toàn là ghệ ” ghế ” Chăm đứng thở than nứơc mất nhà tan qua Động Hời ” Đồng Hới “ Hoành Vân Quan qua Đèo Ngang chừ đang nghèo 4 phia hoanh tàn đến Châu Ô cận lục chết thảm thương … Tiếp tục đọc

3 GIAI cvm

3 GIAI cvm – giữa lúc giao thời phong kiến cũ thực dân mới cũ không có khả năng giữ được nước liệt cường xâu xé Trung Quốc Pháp làm thịt Đông Dương khôn chết dại chết đón gió đúng gió đón đường đúng đường tồn tại cơm cứt rong bèo lộn xộn o văn … Tiếp tục đọc

CÁ KHÔNG cvm

CÁ KHÔNG cvm – ăn muối cá ươn con cãi cha mẹ 100 đường con hư cá cơm nhỏ nhiêu làm mắm cá ngừ to cân bán kí lô cá ngòai khơi biển sâu phú thác cho trời nên thường là thuyền lớn lưới dầy săn bắt thường là đánh nhau cùng kẻ cướp vỡ … Tiếp tục đọc

NỐI ĐIÊU BÙI GIÁNG ckh & chu vương miện

NỐI ĐIÊU BÙI GIÁNG ckh & chu vương miện – đăng ký quản lý hộp quẹt oánh cho Mỹ cút oánh cho Ngụy nhào đánh cho chết mẹ đồng bào miền Nam oánh cho tụt hết cả quần oánh cho xập tiệm lòi chân dung cụ Hồ oánh cho toàn quốc tô hô oánh cho … Tiếp tục đọc

TIÊN ĐIỀN – Chu Vương Miện

TIÊN ĐIỀN châu kỷ hà chuyễn ngữ – lo’i qê zo’p nhặt doq dài mua vui cuq được  vài cong kacu   V8N NÔ CKH – ko’n k’o kêu gâu gâu ko’n mèo ke’u meo meo ko’n lơn kêu ủn ỉn bọn văn wi nô qa’m mieq n’ai ka’m bèo – mỗi năm hoa đào … Tiếp tục đọc

QUÊ MIỀNG – Chu Vương Miện

Chú ơi! NT đọc thấy hình như quê Hải Phòng Nhưng bài thơ này thì hình như là ĐôngHa Quangtri mà chú. Nghe tiếng quê thiệt là chất phác đó chú. Chú nhớ quê không QUÊ MIỀNG quê miềng Ba Bến nông hều bè tre bè nứa ngược chiều nước lên nhìn về Bồ Bản, … Tiếp tục đọc