CƠ ĐỒ NHÀ MỘC TỬ Chu Vương Miện

CƠ ĐỒ NHÀ MỘC TỬ Chu Vương Miện – trước mặt hiện trường vua Lý Huệ Tôn chỉ còn chiếc bồ đoàn để ngồi 1 cuốn kinh 1 chiếc mõ đằng sau chánh điện là một sợi dây thòng lọng dùng treo cổ cơ đồ nhà Mộc Tử đến đây là final nước cũng mất … Tiếp tục đọc

HUYNH MUỘI – Thơ Chu Vương Miện

HUYNH MUỘI Thơ Chu Vương Miện   1 Tình cảnh của Muội 6 bó dư Mẹ ghóa con côi Lây lất 40 năm Gia đình cả bên nội [ và bên ngoại] 4 năm 7 người chết vì ung thư Đủ thứ ?   2 Tình cảnh của Huynh 7 bó gập Sống lừ đừ … Tiếp tục đọc

DÌA cvm

DÌA cvm – 1 viên  đạn 1 khẩu súng o có 1 binh 1 tốt o có thì đánh với chác cái chó gì ? chỉ đánh cái lỗ mồm nói tới và nói lui loanh quanh 1 chữ chuồn mang theo 1 nỗi lòng vĩ tiểu vĩ đại mênh mông chết thời ở đâu … Tiếp tục đọc

CHẾt * THÁC – Chu Vương Miện

CHẾt * THÁC Chu Vương Miện – có cái nhẹ hơn lông vịt có cái nặng đến nỗi phải khiêng bằng xe thiết giáp có cái nhẹ như con ếch có cái nặng nề hơn con voi có cái nằm êm ru trên giường có cái phải mang đánh đập ” tẩm quất “ có … Tiếp tục đọc

C.SĨchu vương miện

C.SĨ chu vương miện – thực chất điên vì thời và cuộc cả gia đình đa số là bác sĩ tỉnh trưởng có lavoratoire và thêm 1 thiên tài giỏi vô cùng và khùng mà o điên sao được 1 thế kỷ 100 năm thôi mà từ phong kiến + thực dân mỸ qua + … Tiếp tục đọc

C.SĨ chu vương miện

C.SĨ chu vương miện – thực chất điên vì thời và cuộc cả gia đình đa số là bác sĩ tỉnh trưởng có lavoratoire và thêm 1 thiên tài giỏi vô cùng và khùng mà o điên sao được 1 thế kỷ 100 năm thôi mà từ phong kiến + thực dân mỸ qua + … Tiếp tục đọc

CŨNG cvm

CŨNG cvm – đều là cái con người da trắng mặt xanh mũi lõ da vàng mũi tẹt mắt nâu đều máu đỏ đầu đội trời chân đạp đất o giai cấp o còn cảnh người bóc lột người ai cũng đảng viên ai cũng chủ tịch thì còn ai là đồng bào để lột … Tiếp tục đọc

TIỀN KIẾP cvm

TIỀN KIẾP cvm – là cái kiếp có xìn bạc kiếp là cái kiếp có bạc cắc o kiếp là kiếp ở o o có gì ? ngoài 2 bàn tay trắng – tiền chiến là thời kỳ chiến tranh còn kiếm ra đồng tiền o chiến là chiến tranh tay o o ai được … Tiếp tục đọc

HUYNH VÀ MUỘI thơ Chu Vương Miện *M.loanhoasử

HUYNH VÀ MUỘI thơ Chu Vương Miện *M.loanhoasử * haiku còn tiền huynh và muội cạn tiền huynh và cuội bố thằng cuội đẻ ra thằng cuội thằng cuội đẻ ra con thằng cuội còn trời còn nước còn nuí còn non và thêm trái bồ hòn nói vơí nhau dăm điều dối trá để … Tiếp tục đọc

DẬT SỬ Chu Vương Miện

DẬT SỬ Chu Vương Miện – Cả tháng Tết , mưa cách nhật , lạnh dưới o ´không ” độ ở cái tuổi mí mí 80 chết dở , không đi đứng được , nằm ngồi 1 chỗ , bệnh không ra bệnh , liệt không ra liệt ,dở net ra thì cũng bình thường … Tiếp tục đọc