Cổ-Lũy từ Nam California: Tổng Thống Trump Trong Thế Cô Lập

Cổ-Lũy từ Nam California: Tổng Thống Trump Trong Thế Cô Lập Thứ Ba trước, “Cố Vấn An Ninh Quốc Gia 24 Ngày” Michael Flynn của Tổng Thống Donald Trump ra trước tòa án liên bang để nhận tuyên án từ việc khai gian với FBI về liên hệ với Nga trong giai đoạn tranh cử, … Tiếp tục đọc

Cổ-Lũy từ Nam California: Đường Tới “Bầu Cử Giữa Nhiệm Kỳ”

Cổ-Lũy từ Nam California: Đường Tới “Bầu Cử Giữa Nhiệm Kỳ” Nửa tháng nữa là “Mid-terms/Bầu cử giữa nhiệm kỳ” đầu của Tổng Thống Donald Trump, có thể xem là một trong những bầu cử quan trọng nhất dù không gồm việc chọn một tổng thống. Hơn bao giờ hết “Mid-terms” sắp tới là dịp … Tiếp tục đọc