TUẦN TRĂNG MẬT – Hình Đặng Đức Cường

HOA SEN – Hình Đặng Đức Cường

Chúa Ở trên cao- Mặt trời trong cốc trà- Hai quả tim xanh – Hình Đặng Đức Cường

Hồng Quỳnh – Hình Đặng Đức Cường

CÒ TRẮNG – Hình nghệ thuật DẶNG ĐỨC CƯỜNG

NẮNG THU – Hình Đặng Đức Cường

HỒNG QUỲNH – Hình Đặng Đức Cường

MẶT TRỜI hình Đặng Đức Cường

Cường

ĐAN CỜ VÀNG – Hình Đặng Đức Cường

NẮNG XUÂN – Hình Nghệ Thuật Của ĐẶNG ĐỨC CƯỜNG