Hải Đường Lả Ngọn Đông Lân – Hình Đặng Đức Cường

Advertisements

Trăng Cầu Golden Gate – Hình Đặng Đức Cường

Hình Nghệ Thuật – Đặng Đức Cường

           

Trăng Và Sao Mai – Hình Đặng Đức Cường

Con Cò Lặn Lội Bờ Sông

HOA CÚC Hình Đặng Đức Cường

TUẦN TRĂNG MẬT – Hình Đặng Đức Cường

HOA SEN – Hình Đặng Đức Cường

Chúa Ở trên cao- Mặt trời trong cốc trà- Hai quả tim xanh – Hình Đặng Đức Cường