GIỜ THÀNH QUÁ KHỨ – Thơ Đỗ Anh Tuyến

GIỜ THÀNH QUÁ KHỨ   Và như thế chúng mình từ đó. Hỏi thăm nhau mà gượng những ngôn từ. Ngàn câu chuyện không cách nào trọn vẹn Bởi “ừ”.à” và những dấu chấm trôi   Anh tự hỏi lẽ nào thành như vậy? Bức tường câm hay khoảng cách vô hình? Vui hay giận … Tiếp tục đọc