Đỗ Quý Toàn – Tưởng nhớ Nguyễn Đức Quỳnh

Đỗ Quý Toàn – Tưởng nhớ Nguyễn Đức Quỳnh Thứ Sáu, 6 tháng 2, 2015 Nguyễn Đức Quỳnh (Ảnh Trần Cao Lĩnh) Nói về văn nghệ miền Nam từ 1954 đến 1975, thời Việt Nam Cộng Hòa, các nhà nghiên cứu ít nói đến Nguyễn Đức Quỳnh. Nhà văn chỉ in một cuốn sách, không … Tiếp tục đọc