Nguyễn Ngọc Tư, hiện tượng tiêu biểu của 40 năm văn xuôi Việt – Du Tử Lê

Nguyễn Ngọc Tư, hiện tượng tiêu biểu của 40 năm văn xuôi Việt   Du Tử Lê   Có thể có người không đồng ý, nhưng theo tôi, Nguyễn Ngọc Tư là hiện tượng tiểu biểu, nổi bật nhất của sinh hoạt văn xuôi Việt, 40 năm qua, kể từ 1975 tới 2015 trong số … Tiếp tục đọc

Chúng ta ở trong nhau – khi ngọn đèn đã tắt

Chúng ta ở trong nhau – khi ngọn đèn đã tắt  Du Tử Lê 1 lá rơi theo thời kinh. đêm chắt từng tiếng mõ. cây âm thầm thâu thanh. nhựa điều hòa hơi thở. tôi ngồi trong ngã mạn; phấn / son hề!!! bôi thêm. chiều cao. khô. tiếng quạ. đất nhăn mày! ngậm … Tiếp tục đọc