Lão Hạc – Truyện của Nam Cao

Nam Cao Lão Hạc Lão Hạc thổi cái mồi rơm, châm đóm. Tôi đã thông điếu và bỏ thuốc rồi. Tôi mời lão hút trước. Nhưng lão không nghe… – Ông giáo hút trước đi. Lão đưa đóm cho tôi… – Tôi xin cụ… Và tôi cầm lấy đóm, vo viên một điếu. Tôi rít … Tiếp tục đọc

Cái chết của con Mực

Cái chết của con Mực Nam Cao Người ta định giết Mực đã lâu rồị Mực là con già hơn trong hai con chó của nhà. Nhưng cũng là con nhiều nết xấụ Nó tục ăn: đó là thường. Nó nhiều vắt: cái ấy đủ khổ cho nó. Nó cắn càn ấy là cái khổ … Tiếp tục đọc