Về sự sợ hãi – Nhà toán học Ngô Bảo Châu

Thích học toán ‘Blog Về sự sợ hãi Tôi vốn không đặc biệt hâm mộ ông Cù Huy Hà Vũ. Những lý lẽ ông đưa ra tôi cũng không thấy có tính thuyết phục đặc biệt. Nhưng với những gì xảy ra gần đây, ông thể hiện mình như một con người không tầm thường. Như … Tiếp tục đọc