NGÔ NGUYÊN NGHIỄM : LƯU LẠC TRĂM NĂM TRẢI QUỐC SỬ NAM QUỐC SƠN HÀ NAM ĐẾ CƯ… Tặng Hà Thúc Sinh

NGÔ NGUYÊN NGHIỄM LƯU LẠC TRĂM NĂM TRẢI QUỐC SỬ NAM QUỐC SƠN HÀ NAM ĐẾ CƯ… Tặng Hà Thúc Sinh Khoảnh khắc đường quê buồn hiu hắt Hay là lữ khách vai lưu lạc Gánh cả phong sương lẫn gió chiều Biên cương, biên cương… rơi nước mắt Tan tác từng hòn đá cổ nhân Muôn dặm … Tiếp tục đọc