Ngự Thuyết: Biệt Ly (Đôi Bạn)

Ngự Thuyết: Biệt Ly (Đôi Bạn) Biệt ly! Lại biệt ly! Hai chữ ngắn ngủi này xuất hiện rất nhiều trong văn, thơ, nhạc. Và dĩ nhiên trong tiếng nói hàng ngày. Đông, Tây, Kim, Cổ đều có nó. Nó là nỗi ám ảnh dai dẳng của con người, khi ẩn khi hiện, nhưng không … Tiếp tục đọc