Tẩu vi thượng sách . Bài của Nguyễn Liệu

Tẩu vi thượng sách .  Các bạn :  Đảng viên Việt cộng,  Cán bộ cơ sở cấp huyện trở xuống  Công an Việt cộng cấp uý trở xuống  Các toán “ dân luận” Các nhóm lợi ích, các cá nhân chuyên môn rửa tiền cho các tên cán bộ tham nhũng Các nhóm tay sai … Tiếp tục đọc

BÙI TÍN MỘT NHÂN VẬT ĐẶC BIÊT- Bài của Nguyễn Liệu

BÙI TÍN MỘT NHÂN VẬT ĐẶC BIÊT-                             Sau năm 1954 tôi có nghe tiếng thanh liêm của cụ thượng thư Bùi Bằng Đoàn. Thời đại nào cũng vậy đi tìm một vị có điạ vị cao trong chánh quyền mà thanh … Tiếp tục đọc

TIN BUỒN anh BÙI TÍN vừa từ trần tại Paris

TIN BUỒN Được tin anh BÙI TÍN vừa từ trần tại Paris, thọ 91 tuổi. Xin cầu nguyện linh hồn anh sớm siêu thoát. Xin chia buồn cùng tang quyến. California ngày 11 tháng 8 năm 2018. Nguyễn Liệu cùng gia đình

Một bài thơ của Minh Đức Hoài Trinh – Bài của Nguyễn Liệu

Một bài thơ của Minh Đức Hoài Trinh – Bài của Nguyễn Liệu   Minh Đức Hoài Trinh từng là nhà báo, phóng viên chiến trường, nhà thơ nhà văn ở trong nước và cả ở ngoài nước. Có thể nói Minh Đức là một nữ sĩ rất đa dạng, có nền học vấn vững … Tiếp tục đọc

Chú Tha Cho Mẹ     Truyện ngắn của Nguyễn Liệu

Chú Tha Cho Mẹ     Truyện ngắn của Nguyễn Liệu  (Chuyện thực tại Bình Định năm 1953 )       “  Về đi, đây là chuyện đoàn thể, chuyện nước, không phải chuyện nhà”  Vèn đang sửa quai dép cao su, bực bội, trả lời cộc lốc. = “ Tui sợ mẹ bả … Tiếp tục đọc

Quốc Hội của  Việt cộng  là cơ quan xấu hổ vô liêm sỉ nhất. Bài của Nguyễn Liệu

Quốc Hội của  Việt cộng  là cơ quan xấu hổ vô liêm sỉ nhất. Posted by nguyenlieu01 on November 29, 2011 Quốc Hội của Việt cộng  là cơ quan xấu hổ vô liêm sỉ nhất.     Nguyễn Liệu Đáng lẽ tới thời đại này, vào thế kỷ 21, còn sót ngoi ngóp 4 nước cộng … Tiếp tục đọc

MỪNG LỄ ĐỘC LẬP HOA KỲ 2018

Trước tình thế sôi sục ở quốc nội,  người Việt quốc gia ở hài ngoại nên làm gì ? Bài của Nguyễn Liệu

Trước tình thế sôi sục ở quốc nội,  người Việt quốc gia ở hài ngoại nên làm gì ?       Đó là một câu hỏi quan trọng nhất, thiết thực nhất và đau đớn nhất. Và cũng là một câu hỏi khó tìm câu trả lời, nếu không trả lời chung chung đại … Tiếp tục đọc

THẢ VŨ KHÍ. bài của Nguyễn Liệu

THẢ VŨ KHÍ. bài của Nguyễn Liệu Kim Jong-un , chủ tịch Hàn cộng,  lơi dụng thời cơ các cường quốc sợ chiến tranh, Mỹ đang lún sâu vào cuộc chiến Iraq và Afghanistan, Trung quốc đang củng cồ thế lực kinh tế quân sự, các nuớc liên Âu chật vật với nền kinh tế … Tiếp tục đọc

THỬ SO SÁNH BÁC HỒ VỚI BÁC TRUMP  –  Bài của Nguyễn Liệu

THỬ SO SÁNH BÁC HỒ VỚI BÁC TRUMP                                 Lý do thứ nhất,  hai nguời đều là nguời cai trị tôi. Bác Hố từ năm 1945 đến 1954, bác Trump hiện cai trị tôi gần đuợc hai năm. Lý do thứ … Tiếp tục đọc