ĐA ĐẢNG CHÍNH TRỊ KHÔNG NHƯ VẬY: THƯA CỰU ĐẠI SỨ NGUYỄN TRUNG. Nguyễn Quang Duy

ĐA ĐẢNG CHÍNH TRỊ KHÔNG NHƯ VẬY: THƯA CỰU ĐẠI SỨ NGUYỄN TRUNG. Nguyễn Quang Duy Trong một bức thư ngỏ đề ngày 09/12/2015, gửi Bộ Chính trị, cựu Đại sứ Nguyễn Trung và 126 người khác đã yêu cầu đổi tên đảng, tên nước, từ bỏ chủ thuyết Mác – Lênin và thay đổi … Tiếp tục đọc

ĐỘC QUYỀN BOT, ‘SỰ CỐ’ CAI LẬY VÀ BẤT ỔN THỂ CHẾ. Nguyễn Quang Duy

ĐỘC QUYỀN BOT, ‘SỰ CỐ’ CAI LẬY VÀ BẤT ỔN THỂ CHẾ. Nguyễn Quang Duy   Trên trang BBC Việt Ngữ tuần qua Phó giáo sư Tiến sỹ. Phạm Quý Thọ có bài viết nói về mặt nổi của tảng băng “bất ổn thể chế” trong tình hình kinh tế hiện nay.   Bài viết … Tiếp tục đọc

Khối 8406 Victoria, Úc châu ngừng sinh hoạt.

  THÔNG BÁO Khối 8406 Victoria, Úc châu ngừng sinh hoạt. Kính Ban Điều Hành Khối 8406 Quốc Nội và Úc châu, Quý cộng đồng, tổ chức, hội đoàn, Quý cơ quan truyền thông, Quý đồng hương,   Trong phiên họp thường niên tổ chức ngày 20-11-2016 tại Đền Thờ Quốc Tổ, ông Nguyễn Quang … Tiếp tục đọc

Hai tháng Chín: Quốc Khánh hay Quốc Nhục? Nguyễn Quang Duy

Hai tháng Chín: Quốc Khánh hay Quốc Nhục? Nguyễn Quang Duy Quốc khánh phải là ngày vui của toàn dân tộc, nhưng từ ngày Việt Minh cộng sản cướp chính quyền, 17/8/1945, dân tộc Việt chưa có được ngày vui chung. Cộng sản cướp chính quyền Ngày 9/3/1945, Pháp bị người Nhật loại khỏi chính … Tiếp tục đọc

71 NĂM “CÁCH MẠNG MÙA THU” – LẠM BÀN VỀ CÁCH MẠNG VÀ CHÍNH TRỊ. Nguyễn Quang Duy

71 NĂM “CÁCH MẠNG MÙA THU” – LẠM BÀN VỀ CÁCH MẠNG VÀ CHÍNH TRỊ. Nguyễn Quang Duy Đa đảng thì loạn? Giả sử có 2 đảng như đảng Cộng sản thì chuyện gì xảy ra? Trước tháng 8-1945, Việt Nam đã có đa đảng cách mạng, nhưng sau đó ít lâu các lãnh tụ … Tiếp tục đọc

KỶ NIỆM 10 NĂM THÀNH LẬP KHỐI 8406 TẠI VICTORIA ÚC.

KỶ NIỆM 10 NĂM THÀNH LẬP KHỐI 8406 TẠI VICTORIA ÚC. Lễ kỷ niệm thành lập Khối 8406 tại tiểu bang Victoria Úc năm nay mang chủ đề “Dựng Cờ Tự Do” được tổ chức tại Happy Reception – Ascot Vale – Victoria với trên 200 người tham dự. Xuyên suốt buổi lễ người tham … Tiếp tục đọc

ĐÔI ĐIỀU SUY NGHĨ NHÂN NGÀY ĐỨC THẦY THỌ NẠN. Nguyễn Quang Duy

ĐÔI ĐIỀU SUY NGHĨ NHÂN NGÀY ĐỨC THẦY THỌ NẠN. Nguyễn Quang Duy Bài phát biểu trong Lễ Kỷ Niệm Ngày Đức Thầy Thọ Nạn lần thứ 69 tại tiểu bang Victoria, Úc Đại Lợi. Đức Thầy Huỳnh Phú Sổ khai sáng Phật Giáo Hòa Hảo lấy tứ ân, ân tổ Tiên Cha mẹ, ân … Tiếp tục đọc

Thư Mời Tham Dự Lễ Kỷ Niệm 10 Năm Ngày Thành Lập Khối 8406

 

CÓ NÊN QUAY VỀ CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN THỜI VIỆT NAM CỘNG HÒA?

MUỐN THAY ĐỔI CẦN CÓ CHIẾN LƯỢC: CÓ NÊN QUAY VỀ CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN THỜI VIỆT NAM CỘNG HÒA? Nguyễn Quang Duy Được BBC phỏng vấn ông Dương Trung Quốc cho biết ông không bao giờ nghĩ mình là “người đối lập” vì cơ chế chưa có đối lập và đã theo luật chơi … Tiếp tục đọc

XIN BẦU CHO ỨNG CỬ VIÊN THỦ TƯỚNG: Nguyễn Quang Duy

XIN BẦU CHO ỨNG CỬ VIÊN THỦ TƯỚNG: Nguyễn Quang Duy   Bài viết sửa soạn tranh cử Đệ Tam Cộng Hòa xin gởi đến bạn đọc. Quý đồng bào cử tri thương mến, Tôi xin đại diện cho dân nghèo: cho công nhân, cho nông dân, cho tiểu thương, cho dân nghèo thành thị, … Tiếp tục đọc