Người Xây Lò – Truyện ngắn Nguyễn Thụy Long

Nguyễn Thụy Long Người Xây Lò   Tôi không nhớ ai là người giới thiệu cho tôi vào làm việc ở công ty thủy tinh. Hiện tôi là một công nhân viên thuộc công ty. Một công nhân viên không biên chế, nghĩa là một anh cu li, nếu nói theo thời thực dân tôi … Tiếp tục đọc

Quán Ốc truyện ngắn Nguyễn Thụy Long

Nguyễn Thụy Long Quán Ốc Quán Ốc Quán ỐcTại sao lại là một quán ăn mang tên là Ốc Trở Lại? Điều đó cũng thắc mắc. Vì chính trên con đường này, trước đây rất lâu rồi, trước ngày 30 tháng Tư năm 1975, có một quán ăn mang tên là quán Ốc. Quán nằm … Tiếp tục đọc