Việt Khang: Bước Chân làm thành Con Đường

Việt Khang: Bước Chân làm thành Con Đường    Nguyệt Quỳnh Nhà văn Lỗ Tấn viết: mặt đất làm gì có đường, chỉ bước chân đi mãi mà thành đường. Trong ký ức tuổi thơ của mỗi người, có ai không nhớ những con đường làm bằng bước chân ấy. Con đường đất dẫn đến … Tiếp tục đọc