Võ Phiến, một tài năng lớn, đã ra đi

Võ Phiến, một tài năng lớn, đã ra đi bởi Nguyễn Hưng Quốc Nhà văn Võ Phiến. Nhà văn Võ Phiến (Đoàn Thế Nhơn) đã qua đời vào lúc 7 giờ tối Thứ Hai 28 tháng 9 năm 2015, thọ 90 tuổi. Đó là một cái tang lớn không những đối với gia đình của ông … Tiếp tục đọc