THÁNG TƯ VĨNH BIỆT MỘT THỜI!

THÁNG TƯ VĨNH BIỆT MỘT THỜI!   . * Tháng tư. hè ấy một thời Áo dài. phượng đỏ. son môi Dao cau mắt người cứa ngọt Hồn tên lãng tử. tiêu đời! . Tháng tư. ngày ấy một thời Phố quen. mưa nặng hạt rơi Lối về. mưa giăng. ngăn lối Hương trầm. ngon … Tiếp tục đọc

THÁNG TƯ VĨNH BIỆT MỘT THỜI! Nguyên Lạc 

THÁNG TƯ VĨNH BIỆT MỘT THỜI!   . * Tháng tư. hè ấy một thời Áo dài. phượng đỏ. son môi Dao cau mắt người cứa ngọt Hồn tên lãng tử. tiêu đời! . Tháng tư. ngày ấy một thời Phố quen. mưa nặng hạt rơi Lối về. mưa giăng. ngăn lối Hương trầm. ngon … Tiếp tục đọc

MỜI NHAU CẠN CHÉN THÁNG TƯ – Nguyên Lạc

MỜI NHAU CẠN CHÉN THÁNG TƯ   Rượu sầu ly rót mời ai? Giọt cay giọt đắng giọt hoài nhớ thương! giọt mong men chín toả hương giọt ly giọt biệt… Cố nhân phương nào? Bạn bè miên viễn nơi nao? Mời nhau cạn chén trút sầu… tháng Tư!   CHIỀU THÁNG TƯ NHỚ BẠN … Tiếp tục đọc

THÁNG TƯ OAN NGHIỆT – Nguyên Lạc

THÁNG TƯ OAN NGHIỆT . (Tưởng niệm cha: Nguyễn Văn Hỷ – chết trong ngục tù CS sau 1975 – vì tôn giáo)   * . Tay nâng chén rượu chiều này Mời ai chẳng biết… thôi mời bóng ta! Buồn ai mây vội bay xa? Để người đầy mắt. bóng tà huy phai! . … Tiếp tục đọc

MỜI RƯỢU THÁNG TƯ – Nguyên Lạc

MỜI RƯỢU THÁNG TƯ   . 1. Mời rượu  . (Tưởng niệm anh Tr/úy Nguyễn Văn Yên – vượt trại”cải tạo” Chi Lăng, 1976, mất tích!)   * Nâng mày. đây chén rượu cay Hận trời. sao nỡ. giàn bày cuộc đau Tháng Tư. người vội lệ trào Một cơn bão loạn. nát nhầu tình ai?! … Tiếp tục đọc

VÀNH TANG THÁNG TƯ – Nguyên Lạc 

VÀNH TANG THÁNG TƯ  . “Vành tang cho Tháng Tư Đen Xin cho người cõi Vĩnh Hằng ngủ yên Quên đi thù hận oan khiên Để hồn thanh thản về miền hư vô” [*] * Quên đi! Có nghĩa chưa quên Xin cho yên ngủ Oan khiên vẫn đầy! Vành tang. ta khóc ai đây? … Tiếp tục đọc

Nguyên Lạc VĨNH BIỆT – SAYONARA

Nguyên Lạc VĨNH BIỆT – SAYONARA   SAYONARA Tình cờ đọc bài viết Sayonara của Trà Biển đăng trên Khoa Học Net, trong đó ông đưa ra nhận định riêng về chữ Sayonara rất lý thú. Tuy nhiên theo chủ quan tôi, tác giả Trà Biển xét chữ này theo quan điểm về ĐẠO, theo … Tiếp tục đọc

LỜI HẸN ƯỚC – Nguyên Lạc 

LỜI HẸN ƯỚC   1. Em còn trẻ những ước mơ quá đẹp! Tròn nụ cười phượng đỏ con đường Bước tung tăng chân sáo ngôi trường Những hò hẹn nồng nàn góc phố Em còn trẻ đâu biết đời quá dữ! Đâu biết đời đầy những khổ đau Đâu biết người không dung thứ … Tiếp tục đọc

Nguyên Lạc VÀI KHÁI NIỆM VỀ VIỆC DÙNG CHỮ TRONG THƠ

Nguyên Lạc VÀI KHÁI NIỆM VỀ VIỆC DÙNG CHỮ TRONG THƠ *   CÁC KHÁI NIỆM   Vài khái niệm cần thiết cho việc dùng “chữ” trong thơ: [1] Theo Nguyễn Anh Khiêm (Ký Ức Sơ Sài) thì tiến trình ngôn ngữ như sau: Đủ chữ/ đủ ý: Thoại  –> đủ chữ/ nhiều ý: Văn … Tiếp tục đọc

QUẺ DỊCH: CÁCH LẬP VÀ GIẢI ĐOÁN                                    (Bài cuối) Nguyên Lạc

QUẺ DỊCH: CÁCH LẬP VÀ GIẢI ĐOÁN (bài cuối) – Nguyên Lạc          QUẺ DỊCH: CÁCH LẬP VÀ GIẢI ĐOÁN                                     (Bài cuối) LẬP VÀ GIẢI QUẺ CHO VIỆT VƯƠNG CÂU TIỄN       … Tiếp tục đọc