CHỪNG NÀO THẢ TAY LÁI ? BÀI CỦA NGUYỄN LIỆU

CHỪNG NÀO THẢ TAY LÁI ? BÀI CỦA NGUYỄN LIỆU Posted by nguyenlieu01 on Tháng Mười Hai 6, 2014 · 1 phản hồi (Chỉnh sửa) Chừng nào thả tay lái ?   Bài của Nguyễn Liệu Đó là một câu hỏi khó trả lời đối với người lái xe về già, nhất là trên 80 tuổi như tại hạ. Ở Mỹ … Tiếp tục đọc

CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2016

THỂ DỤC CẢI THIỆN SỨC NGHE CHO NGƯỜI GIÀ

THỂ DỤC CẢI THIỆN SỨC NGHE CHO NGƯỜI GIÀt THỂ DỤC CẢI THIỆN SỨC NGHE CHO NGƯỜI GIÀ Nguồn: Internet Lãng tai là sự giảm hoặc mất sức nghe, thường xảy ra với những người cao tuổi. Khi ở vào tình trạng lãng tai thì thật là khổ, không nghe ai nói được lời nào … Tiếp tục đọc