Phạm Công Thiện: Một chiều nào đó ở California

Phạm Công Thiện: Một chiều nào đó ở California Thứ Bảy, 20 tháng 5, 2017   I. Một gian phòng nhỏ một buổi chiều Một người tựa cửa đứng buồn thiu Một cô gái nhỏ băng qua phố Một tiếng chim xa lọt xuống đèo II. Một gian phòng cũ một buổi chiều Một người … Tiếp tục đọc

Phạm Công Thiện Trời tháng tư

Phạm Công Thiện Trời tháng tư TRỜI THÁNG TƯ 1 Viết là đâm nổ mặt trời. Nhìn lên trời tháng tư tại Paris, tôi tìm không ra mặt trời: mặt trời đã chạy trốn. Bây giờ là năm giờ rưỡi chiều. Chiều Paris, những trời chiều Paris. Phương trời. Hai ngày trước khi đưa tiễn … Tiếp tục đọc

CON BƯỚM BĂNG QUA ĐẠI DƯƠNG – Phạm Công Thiện

Phạm Công Thiện Con bướm băng qua đại dương CON BƯỚM BĂNG QUA ĐẠI DƯƠNG “… Nhưng đại dương có phải là một thực tại? — Không, đại dương là một giấc mộng.” [*] Thiền là một giấc mộng, một giấc mộng đặt trên một giấc mộng, một cơn sóng biển trào bọt đặt trên … Tiếp tục đọc