Phạm Công Thiện Trời tháng tư

Phạm Công Thiện Trời tháng tư TRỜI THÁNG TƯ 1 Viết là đâm nổ mặt trời. Nhìn lên trời tháng tư tại Paris, tôi tìm không ra mặt trời: mặt trời đã chạy trốn. Bây giờ là năm giờ rưỡi chiều. Chiều Paris, những trời chiều Paris. Phương trời. Hai ngày trước khi đưa tiễn … Tiếp tục đọc

CON BƯỚM BĂNG QUA ĐẠI DƯƠNG – Phạm Công Thiện

Phạm Công Thiện Con bướm băng qua đại dương CON BƯỚM BĂNG QUA ĐẠI DƯƠNG “… Nhưng đại dương có phải là một thực tại? — Không, đại dương là một giấc mộng.” [*] Thiền là một giấc mộng, một giấc mộng đặt trên một giấc mộng, một cơn sóng biển trào bọt đặt trên … Tiếp tục đọc