SÁT CỘNG NÔ HỊCH – Tạ Phong Tần

SÁT CỘNG NÔ HỊCH   Thường nghe: Con Hồng cháu Lạc, một cõi nước Nam. Dòng Lạc Hầu văn hiến làm đầu, giống Lạc Tướng an bang cơ nghiệp. Trên trước Nhân Tông, Hưng Ðạo, quân minh thần lương, đan tâm quân thần vi phụ tử. Kẻ dưới Ngũ Lão, Quốc Toản, thiếu niên xuất … Tiếp tục đọc