Thi pháp Nguyễn Tuân – Thụy Khuê

Thi pháp Nguyễn Tuân Nguyễn Tuân, sinh ngày 10-7-1910 taị phố Hàng Bạc, mất tại Hà Nội ngày 28-7-1987. Tiểu học ở Hà Nội, trung học Nam Định. 1927, về Hà Nội cưới cô Vũ Thị Tuệ, nhưng vẫn trọ học ở Nam Định. 1928 (năm thứ tư trường Thành Chung) vì tham gia bãi … Tiếp tục đọc

Vấn Đề Trí Thức và Độc Tài Đảng Trị

Vấn Đề Trí Thức và Độc Tài Đảng Trị QLB – LTS. Bài dưới đây là chương 25 trích từ cuốn Nhân Văn Giai Phẩm và Vấn Đề Nguyễn Ái Quốc của Thụy Khuê. Chương này tiếp tục khảo sát cuốn Une Voix Dans La Nuit của Nguyễn Mạnh Tường, về “Vấn đề trí thức và Độc … Tiếp tục đọc