Thy an: 6 khúc độc thoại

Thy an: 6 khúc độc thoại Chủ Nhật, 19 tháng 11, 2017 Hãy nhớ về đây hớp miếng rượu cùng ta trước khi chia tay đời trăm ngả mai ai đi, mai ai về, bàn tay nào phôi pha… hãy nói với trái tim đừng quên lời từ giã những khúc đời lãng bạc đã … Tiếp tục đọc