Võ Phiến: MỘT NGƯỜI, MỘT NGƯỜI…

Võ Phiến: MỘT NGƯỜI, MỘT NGƯỜI… Thứ Bảy, 15 tháng 7, 2017 Lần đầu tôi được biết Nguyễn Bá Trạc cách đây chừng hăm lăm năm, thuở cùng chân ướt chân ráo đến Hoa Kỳ, ai nấy nhốn nháo chưa rõ đâu vào đâu.  Chuyến ấy tôi cặp họa sĩ Lâm Triết (là bạn của … Tiếp tục đọc

MAI SAU Truyện ngắn Võ Phiến

MAI SAU Võ Phiến Quê tôi có cái hát bộ là nổi tiếng. Cụ Tản Ðà từng bảo: “Tuồng Bình Ðịnh, rạp Phú Phong.” Tuồng là tác phẩm viết ra, rạp là chỗ diễn tuồng. Viết tuồng hay, diễn tuồng cũng giỏi nữa; thế là xuất sắc mọi bề? Tôi nghe vậy, biết vậy. Rồi … Tiếp tục đọc