“Từ Chín Tầng Mây Khói”​ – Hình Võ Thạnh Văn

Advertisements

Vĩnh Biệt VŨ ĐỨC NGHIÊM [thơ & ảnh: võ thạnh văn]

              Gọi người, chẳng thấy tăm hơi Gọi tên. Không để nửa lời. Mây đun Rơi sương. Toả khói. Rây phùn Một con huyền hạc muôn trùng bay xa   phds võ hạnh văn Sacramento, 8/2017  

MỪNG NGÀY LỄ ĐỘC LẬP HOA KỲ 2017

2017

RŨ CÁNH TÀ HUY – Hình Võ Thạnh Văn

Bộ ảnh FLEMINGO Chụp tại Sở Thú San Francisco – VÕ THẠNH VĂN

MAI TA VỀ – Thơ Võ Thạnh Văn

“HẠC VỀ BỒNG ĐẢO”

RÃ CÁNH HOÀNG HÔN – Hình Nghệ Thuật Võ Thạnh Văn

MÂY MÙ KIM MÔN KIỀU, #4 – Võ Thạnh Văn

Hình Võ Thạnh Văn